Privacy - en Cookiebeleid

Privacybeleid

De privacyverklaring van Konvert geeft aan hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van de Konvert website. Onder Konvert dient u steevast de volgende vennootschappen te verstaan: 

 - Konvert NV, Bohemenberg 23A - 8500 Kortrijk, BTW BE 0405.423.970, RPR Kortrijk

 - Konvert Interim Vlaanderen NV, President Kennedypark 16 - 8500 Kortrijk, BTW BE 0898.458.243, RPR Kortrijk

 - Konvert Interim Wallonie SA, Rue du Sondart 2 - 7500 Tournai, BTW BE 0874.497.065, RPM Ath

 - Konvert Interim Brussels NV, President Kennedypark 30A - 8500 Kortrijk, BTW BE 0415.384.088, RPR Kortrijk

 - Konvert Office NV, President Kennedypark 30A - 8500 Kortrijk, BTW BE 0462.133.437, RPR Kortrijk

 - Konvert Konstrukt NV, President Kennedypark 16 - 8500 Kortrijk, BTW BE 0477.232.971, RPR Kortrijk

 

Konvert hecht belang aan uw privacy en zal – indien er verwerking van uw persoonsgegevens is – deze verwerken met respect voor uw privacy en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

Persoonsgegevens van de medewerker

Waaronder kandidaten (voor een vaste job, voor uitzendarbeid) en uitzendkrachten.

De via deze website of bij een inschrijving op één van onze vestigingen/HR-center meegedeelde persoonsgegevens, worden bewaard voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder werving & selectie en uitzendarbeid. Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Konvert (o.a. marketingacties en promoties) (2) om uw profiel en geschiktheid te kunnen beoordelen voor een werk als uitzendkracht, vaste medewerker bij één van onze klanten of bij Konvert (3) met het oog op personeelsbeheer en loonadministratie (4) voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling (bv. opleiding) (5) voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole, (6) voor het aanvragen van subsidies, vrijstelling van bedrijfsvoorheffing en (7) om wet- en regelgeving na te leven, waaronder maar niet beperkt tot, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude, nationale en internationale sanctiewetgeving en overige wet- en regelgeving.

<span">We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:</span">

  • Naam en adres, e-mail adres en andere contactgegevens

  • Geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht,

  • Pasfoto, nationaliteit, INSZ-nummer, werkvergunning en verblijfsdocument

  • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring

  • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan

  • Gegevens over beschikbaarheid en verlof

  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties.

Konvert legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt hiermee bedoeld strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, de nationaliteit, het INSZ-nummer, persoonsgegevens over gezondheid.

Inden nodig in het kader van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgeven aan andere Konvert entiteiten, haar opdrachtgevers (klanten), onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Plus ook in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten België. Konvert heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Waaronder opdrachtgevers (klanten), leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf.

Konvert verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en te onderhouden (3) voor het beheer van de prestaties van de werknemers die opdrachten uitvoeren binnen uw bedrijf.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Indien dit nodig is ter verwezenlijking van de hierboven vermelde doelstellingen, kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan andere vennootschappen binnen Konvert, aan kandidaten/werknemers, aan onderaannemers die namens Konvert diensten verlenen en in alle overige gevallen waarin we hiertoe kunnen verplicht worden bijvoorbeeld door een rechterlijk vonnis in die zin. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten België. Konvert heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Beveiligingsmaatregelen

Konvert doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Konvert met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

We danken u om elke wijziging aangaande uw persoonsgegevens aan ons door te geven.

Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Konvert.

Via uw eigen account (Mijn Konvert) heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV. Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Konvert.

Vragen, opmerkingen, klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Konvert, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@konvert.be

 

Konvert gebruikt uw persoonlijke informatie enkel in het kader van haar klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van nieuws en updates die aansluiten bij uw professionele interesses. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Konvert via info@konvert.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van de filialen van Konvert, technische dienstenleveranciers die ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening en/of wanneer zij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Conform de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan uw Konvert kantoor of via info@konvert.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Konvert kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Erkenningsnummers

Konvert NV - VG.330/BU • 00133-406-20121024 • 00133-405-20130116 • W.INT.028

Konvert Interim Vlaanderen NV - VG.1537/BU • 00134-406-20121024 • W.INT.534 • KvK 5658569

Konvert Interim Brussels NV - VG.343/BU • 00158-406-20121029 • 00158-405-20121029

Konvert Interim Wallonie SA - W.INT.303 • 00259-406-20121120 • 00259-405-20130116 • VG.1459/BU

Konvert Office NV - VG.136/BU • 00135-406-20121024 • 00135-405-20130116

Konvert Konstrukt NV - VG.834/BC • 00136-406-20121024 • 00136-405-20130116 • W.INTC.004

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om uw bezoek aan de website aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser of zie infra ‘Beheren en blokkeren van cookies’.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen volgende soorten cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden:

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om het onthouden van uw login- en paswoordgegevens, zodat u niet telkens opnieuw dient in te loggen, uw taalvoorkeur op te slaan en andere bepaalde voorkeuren vast te houden.

Cookies voor website analyse

Konvert maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Alphabet (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Konvert te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Konvert en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Overige cookies

Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Beheren en blokkeren van cookies

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies 
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042