banner image

Wat wil je weten over metsers?

Jobs

Ambitie om je brood te verdienen als metser? Geen slecht idee. Het is een van de vele knelpuntberoepen in de bouw. Een job vinden zou dus niet zo moeilijk mogen zijn, eventueel zelfs zonder diploma. Bovendien verdient het niet slecht, zeker als je je kan specialiseren of je later kan opwerken tot bijvoorbeeld meestergast. Het is dus zonder meer een interessante optie, maar heb je er ook het juiste profiel voor? Lees even mee.

verdien je brood als metser
Verdien je brood als metser

Wat moet je kunnen als metser?

De taken van een metser zijn divers en afhankelijk van je niveau. Tot de basisklussen behoren onder meer het aanmaken van mortel, enkelvoudig metselwerk, de uitvoering van openingen zoals ramen en deuren, en alle soorten muren: halfsteense, volle, spouwmuren … Vaak zal je ook gevraagd worden om bijkomende karweien op te knappen zoals isolatie plaatsen, stellingen monteren, stenen verlijmen, snelbouw, ...

Als je dit soort routineklussen onder de knie hebt, kan je denken aan de volgende stap. Misschien kun je ook wel bekisten, grondwerkzaamheden uitvoeren of ijzervlechten? Sowieso een pluspunt met het oog op je loon. Een andere optie is je toeleggen op een bepaald type van moeilijker metselwerk, zoals sierverbanden of reliëf.

Welke opleiding moet je gevolgd hebben?

Er bestaan verschillende relevante opleidingen die toeleiden naar het beroep van metser, zowel in het beroeps-, als het technisch onderwijs. Denk aan richtingen als Bouwtechnieken (TSO), Ruwbouw (BSO), Duurzaam wonen (BSO) en metselaar (BSO-modulair), om er maar een paar te noemen. Er zijn bijvoorbeeld ook specialisatiejaren mogelijk (bv. Renovatie bouw of Restauratie bouw), of je kan metser worden via leertijd (bv. Metselaar, Ruwbouw duaal).

Is het een latere roeping, dan biedt de VDAB opleidingen aan. Eventueel zou je zelfs zonder diploma of achtergrond in de bouw als metser aan de slag kunnen, maar weet dat veel bedrijven daar toch weigerachtig tegenover staan. En als je al wordt aangenomen, zal je sowieso minder verdienen dan je collega’s. Het verschil kan trouwens groot zijn.

Wat zal je verdienen als metser?

Je loont hangt van een aantal factoren af, te beginnen met je leeftijd, maar natuurlijk speelt ook je opleiding en ervaring een rol. De bouw valt onder het paritair comité 124. Dat deelt metsers in twee categorieën in: categorie II (geoefende) en categorie III (geschoolde 1ste graad). Afhankelijk van de categorie waaronder je valt, bedraagt je minimale brutoloon respectievelijk 15,5 dan wel 16,5 euro per uur. Maar om tot die laatste categorie te kunnen behoren, moet je wel een grondige kennis hebben via leertijd of de school.

Daarnaast hoor je te beschikken over minstens 3 jaar ervaring als metser. De genoemde tarieven zijn minima, dat wil zeggen dat sommige bedrijven meer willen betalen. Metser is tenslotte een knelpuntberoep. Door extra competenties op te bouwen of een specialisatie in een niche, kan je je loon bovendien serieus opdrijven.

Waarop letten bij het solliciteren?

Je motivatiebrief hoeft niets bijzonders te bevatten, je opleiding en je relevante ervaring zijn het belangrijkst. Vergeet ook niet te zeggen welke taken je het beste liggen als metser en geef aan waarom je beantwoordt aan het profiel. Check ook zeker of je binnen de categorie valt die ze zoeken. Vermijd vragen over je loon, die horen niet thuis in een motivatiebrief.

En misschien nog een laatste tip, specifiek voor wie geen diploma heeft: solliciteer bij grote bedrijven waar men in ploegverband werkt. In kleine bedrijven zal je soms alleen moeten werken, en dan heb je ervaring en kennis nodig.