Veelgestelde vragen

Waar vind ik de nodige documenten voor mijn belastingsaangifte?

Jouw Konvert kantoor bezorgt je elk jaar de fiche 281.10. via de Adminbox. Deze fiche geeft je een overzicht van wat je in het voorbije jaar verdiend hebt bij Konvert.

Hoe en waar moet ik mijn belastingsbrief invullen als Franse werknemer?

Normaal gezien heft het land waar je werkt belastingen op het loon dat je daar verdient.

Ben je een Franse werknemer die in België werkt? Dan wordt de Belgische bedrijfsvoorheffing dus ingehouden op je loon (tenzij je het fiscaal statuut van grensarbeider hebt).

Bijgevolg zal je als Franse werknemer ook een Belgisch aanslagbiljet ontvangen. Hiervoor dien je je te registreren bij de Belgische fiscus ("belasting niet-inwoners" via de link http://ccff02.minfin.fgov.be/webForm/public/inrbni/, via foreigners.team3@minfin.fed.be of op het nummer 02/ 57 546 00.

Opgelet: Frankrijk kan je niet nogmaals belasten op de inkomsten die je in België hebt verworven. Als Franse werknemer dien je jouw Belgische inkomsten echter wél kenbaar te maken aan de Franse fiscus, via het Frans aanslagbiljet. Hiervoor neem je het best contact op met jouw lokaal Frans belastingskantoor.

Waar kan ik mijn vakantieattest vinden? (Arbeider/Bediende)

Ben je aan de slag als uitzendkracht-arbeider? Dan bezorgt de RJV (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie) je jouw vakantieattesten.

Als uitzendkracht-bediende kan je het attest opvragen bij jouw Konvert kantoor.

Wie betaalt mijn vakantiegeld uit?

Als uitzendkracht-arbeider betaalt de RJV (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, tel.: +32 02 627 97 60) je het vakantiegeld uit, op basis van het werk dat je het voorbije jaar hebt verricht. Dit wordt elk jaar uitbetaald in de loop van mei of juni.

Ben je aan de slag als uitzendkracht-bediende, dan ontvang je jouw vakantiegeld van Konvert op het einde van elk contract, bovenop je loon. Dat heet dan het ""vertrekvakantiegeld"". Wettelijk is het vakantiegeld vastgelegd op 15,34% van je jaarlijks brutoloon.

Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitbetaald?

Voor uitzendkracht-arbeiders: jouw vakantiegeld wordt uitbetaald in de loop van mei of juni.

Voor uitzendkracht-bedienden: jouw vakantiegeld wordt per contract samen met je loon uitbetaald.

Heb ik als uitzendkracht recht op een eindejaarspremie?

Ja, de eindejaarspremie wordt betaald door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten, op voorwaarde dat je gedurende de referteperiode (van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar) minstens 65 RSZ-dagen hebt gewerkt bij één of meerdere uitzendkantoren.

De eindejaarspremie bedraagt 8,33% van het totale brutoloon dat je verdiende tijdens de referteperiode.

Hoe kan ik mijn eindejaarspremie aanvragen?

Je hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je in de loop van de maand december een document van het Sociaal Fonds per post.

Zorg er wel voor dat je een eventuele adreswijziging tijdig doorgeeft aan het Sociaal Fonds.

Wie betaalt mijn eindejaarspremie uit?

Het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten

Wanneer wordt mijn eindejaarspremie uitbetaald?

Ben je aangesloten bij een vakbond? Dan kan je het document - dat je in december ontvangt - bij hen afgeven voor uitbetaling.

Zoniet, bezorg je het document ingevuld terug aan het Sociaal Fonds, dat zal instaan voor de uitbetaling. Deze vindt plaats in januari.

Wanneer ontvang ik mijn C4?

Wanneer jouw tewerkstelling bij een bepaalde gebruiker afloopt en er geen nieuwe contracten worden voorzien, ontvang je een C4-interim. Zo kan je indien nodig een werkloosheidsuitkering aanvragen bij jouw vakbond of bij de HVW.

Bij wie kan ik terecht voor mijn C4?

Bij je Konvert kantoor.

Ik ben een Franse werknemer. Hoe zet ik mijn C4 om in een U1?

Daarvoor kan je terecht bij jouw vakbond of bij de HVW.

Wanneer ontvang ik mijn loon?

We storten je loon telkens op vrijdag. Afhankelijk van jouw bank, kan je dit op dezelfde dag nog ontvangen. Zo niet, ontvang je het de daaropvolgende maandag.

Opgelet: in geval van een feestdag schuift de storting één werkdag op.

Waar vind ik mijn loonbrieven terug?

Deze kan je telkens raadplegen en downloaden via je Adminbox.

Kunnen mijn loonfiches vertaald worden naar het Frans?

Jazeker! In tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst vallen loonfiches niet onder de taalwetgeving. Dat betekent dat we ze, indien je dat wenst, ook in het Frans kunnen aanleveren, ook al is het Konvert kantoor gesitueerd in het Vlaams Gewest.

Heb ik recht op maaltijdcheques?

Dat is afhankelijk van het paritair comité waartoe de gebruiker (het bedrijf waar je elke dag gaat werken) behoort.

Is er op sectoriaal niveau niets voorzien? Dan is het ook mogelijk dat het bedrijf maaltijdcheques heeft ingevoerd op ondernemingsniveau.

In dat geval zal je elektronische maaltijdcheques ontvangen op een betaalkaart van Edenred.

Hoe kan ik mijn maaltijdcheque kaart aanvragen?

Je hoeft hiervoor niets te ondernemen. Jouw Edenred kaart wordt je per post toegestuurd. Vervolgens wordt er elke maand of week een bedrag bijgestort.

Ik ben mijn maaltijdcheque kaart kwijt. Wat doe ik?

Blokkeer de verloren kaart zo snel mogelijk! Dit kan je doen door je aan te melden op www.myEdenred.be, door te bellen naar het nummer 02/702 20 02 of via de Edenred App.

Vervolgens bestel je een nieuwe kaart door je aan te melden op www.myEdenred.be. Na betaling (online of via overschrijving) wordt jouw nieuwe kaart verstuurd naar je thuisadres. Het saldo van je verloren kaart wordt automatisch overgezet naar de nieuwe kaart. "

Heb ik recht op klein verlet?

In bepaalde gevallen heb je het recht om afwezig te blijven van het werk, terwijl je jouw normale loon behoudt. De situaties die in aanmerking komen zijn wettelijk vastgelegd (vb: een huwelijk, een geboorte, het overlijden van naaste familieleden, de plechtige communie van je kind, opgeroepen worden als bijzitter voor de verkiezingen, ...).

Het aantal dagen dat je afwezig mag blijven hangt af van geval tot geval. Breng jouw Konvert consulent altijd op voorhand op de hoogte en breng een attestje binnen. Hou er ook rekening mee dat de dag waarop je klein verlet wilt nemen doorgaans moet samenvallen met een dag waarop je normaal zou werken.

Hoe werkt Adminbox?

Jouw Adminbox is een persoonlijke inbox, waar je al je ondertekende contracten en loonbrieven kan vinden. Hier komen ook al jouw nieuwe contracten toe, die je meteen kan ondertekenen met een speciaal wachtwoord (mandaat).

Ik kan me niet inloggen in mijn Adminbox. Wat kan ik doen?

- Ken je het e-mailadres waarmee je je normaal gezien aanmeldt, maar ben je het wachtwoord vergeten? Dan kan je ervoor kiezen om een nieuw wachtwoord aan te maken via e-mail.

- Ken je het e-mailadres niet meer? Neem dan contact op met jouw kantoor. Onze collega's helpen je met plezier verder!

Waarom word ik gevraagd om contracten te ondertekenen in Adminbox?

Enkel de contracten die je ondertekent worden gearchiveerd voor later. Onderteken je een contract niet, dan zal het vervallen en kan het contract niet meer opgeroepen worden. Hou je Adminbox dus altijd goed in de gaten!

Wat zijn de voorwaarden om een flexi-statuut te verkrijgen?

Je kan in het huidige kwartaal werken als flexi-jobber als je drie kwartalen geleden minstens 4/5 aan het werk was, of als je twee kwartalen geleden gepensioneerd was.

Opgelet, hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:
1. Je mag in het huidig kwartaal geen opzegtermijn lopen hebben
2. Je mag je niet bevinden in een periode die gedekt wordt door een verbrekingsvergoeding of compensatievergoeding ten laste van de werkgever bij wie je de flexijob uitoefent
3. Je mag niet tewerkgesteld zijn voor minstens 4/5 bij de werkgever bij wie je de flexijob uitoefent.

Het statuut van flexijobber bestaat enkel in een aantal sectoren.

Hoeveel uren mag ik als jobstudent werken?

Eigenlijk bepaal je helemaal zelf hoeveel je wilt werken. Je dient echter wel rekening te houden met jouw zogenaamde “contingent”. Dat is een pakket van 475 uur per jaar, waarin je tegen verminderde sociale zekerheidsbijdragen kan werken. Dat maakt het werken als jobstudent een heel voordelige manier om geld te verdienen!

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je tijdens het studeren voltijds aan het werk gaat als jobstudent. Werk je dus meer dan die 475 uren? Dan vervalt jouw voordeel als jobstudent en wordt jouw sociale zekerheidsbijdrage opnieuw hoger.

Waar zie ik hoeveel uren ik nog als jobstudent kan werken tegen verminderde sociale bijdragen?

Dat kan je eenvoudig checken op Student@work. Daar vind je precies hoeveel uren je nog kunt werken tegen verminderde sociale zekerheidsbijdragen. Zo ben je zeker dat je de 475 uren, genaamd het “contingent”, niet overschrijdt.

Daarnaast vind je er een overzicht van jouw huidige studentenjobs én alle studentjobs die je in het verleden hebt gedaan.

Op de website Student@work kan je ook een attest downloaden voor jouw werkgever. Daarmee kan je aantonen hoeveel uren hij jou nog in dienst kan nemen zonder de kaap van 475 uren te overschrijden.