Quality control and health and safety

Save vacancy

HSE manager

Evergem

Fixed - Fulltime

Clerk

About the job

Voor een nieuw bedrijf, gespecialiseerd in autobeglazing, gaan we op zoek naar een HSE manager.

Takenpakket:

Plannen, coördineren en superviseren van de activiteiten op het gebied van preventie en gezondheidstoezicht in de nieuwe fabriek te Evergem (Rieme). Dit in overeenstemming met de instructies van de directeur en de geldende voorschriften, om ervoor te zorgen dat de wet inzake preventie, veiligheid en hygiëne van het hele bedrijf in België wordt nageleefd en het risico op ongevallen en beroepsziekten tot een minimum wordt beperkt.

 

Verantwoordelijkheden:

Veiligheid en gezondheid op het werk + milieu:
a. Voorbereiden, plannen en coördineren van de preventieve activiteiten van het bedrijf, bepalen van de te volgen prioriteiten, voorstellen van maatregelen om risico's te beheersen en te verminderen en deelnemen aan de bijbehorende processen (technisch advies, evaluaties, inspecties, onderzoeken naar ongevallen, enz.)
b. Coördineren en leiden van het Comité voor veiligheid en gezondheid op het werk.
c. Evalueren van de risicofactoren die van invloed kunnen zijn op de veiligheid en gezondheid van werknemers in het bedrijf.
d. Adviseer, informeer en train de werknemers van het bedrijf in risicopreventie en gezondheidstoezicht en ontwikkel de benodigde trainingshandleidingen.
e. Adviseren over het opstellen, ontwikkelen en onderhouden van de noodplannen van het bedrijf en deze coördineren.

Interne coördinatie
a. De transversale en verticale communicatie van het bedrijf verbeteren.
b. Interveniëren en oplossen van incidenten binnen je verantwoordelijkheidsgebied.

Procesverbetering
a. Meewerken aan het definiëren en optimaliseren van de processen van de afdeling om maximale efficiëntie te garanderen.
b. Bevorder de identificatie en implementatie van verbeteringen op je afdeling.

Rapportage
a. Informatie / documentatie met betrekking tot het toepassingsgebied voorbereiden en rapporteren.

Normatief
a. Deelnemen aan de definitie van de principes, budgetten en doelstellingen van hun vakgebied en de bijbehorende follow-up.
b. Bemiddelen in de vertegenwoordiging en communicatie van het bedrijf met derden (ziekenfonds, gezondheidsdiensten, providers, overheidsadministratie, etc.).
c. Deelnemen aan afdelings- of regiovergaderingen, evenals aan vergaderingen tussen afdelingen.
d. Plannen en coördineren van het werkteam, in overeenstemming met de gestelde doelen, uitvoeren van de bijbehorende follow-up.
e. Ervoor zorgen dat de databases van de afdeling bijgewerkt en betrouwbaar zijn.
f. Toezien op de naleving van de vastgestelde termijnen in de acties die dit vereisen.
g. Zorgen voor naleving van de huidige regelgeving en interne procedures die van invloed zijn op de activiteiten die in het gebied worden uitgevoerd.
h. Zorg voor gezondheid en veiligheid op je werkplek en in de rest van de functies in het gebied, in overeenstemming met vastgestelde procedures en de huidige regelgeving inzake de preventie van beroepsrisico's
i. Inspecties op locatie uitvoeren bij de verschillende faciliteiten van het bedrijf.
j. Werken in overeenstemming met de HSE-, kwaliteits- en milieuprocedures en -beleidslijnen en -instructies, al dan niet gedocumenteerd, en hun specifieke verantwoordelijkheden.
k. Problemen of suggesties voor verbetering bij de toepassing van het milieumanagementsysteem of afwijkingen met betrekking tot milieukwesties rapporteren aan hun leidinggevenden.

 

 

Who are we looking for?

 +8 jaar ervaring in soortgelijke functies in industriële bedrijven
 Goede kennis van de wettelijke voorschriften, normen/normen in de sector.
 Goede kennis van ISO 14001
 HSE interne auditor certificering
 Goede kennis van veiligheidsniveaus 3, 2 en 1
 Goede kennis van risicobeheer
 Managen en motiveren van teams
 Vloeiend in Engels en Nederlands
 MS Office gemiddeld

What do we offer?

Je komt terecht in een nieuw en groeiend bedrijf.

Verloning naar opleiding en ervaring.

Extra legale voordelen.

Flexibiliteit naar werkuren.

Zowel fulltime als 4/5e mogelijk.

This position is open to everyone, regardless of gender.