Production

Save vacancy

Productie supervisor DAGWERK

Zwijnaarde

Fixed - Fulltime

Clerk

About the job

Voor een gekende fabrikant in bouwspecialiteiten zoekt Konvert Sint-Amandsberg een productiesupervisor. 

Doel van de functie;

 • Het productieproces opvolgen & organiseren vanaf de aankomst van materialen (grondstoffen,
  verpakking,…) tot de productie en opslag van de gevraagde eindproducten, in samenspraak met
  Production Manager.
 • Zich verzekeren van de continuïteit van de productie, volgens de geldende veiligheidsregels, en
  ingrijpen waar nodig om eventuele problemen op te lossen (pannes, personeelstekort, gebrek aan
  materialen,…) teneinde de overeengekomen productiviteitstargets te behalen.
 • Toezicht houden op, indien nodig uitvoeren van, de verschillende verpak-, palletiseer- en
  verpakkingshandelingen.

Ter beschikking gestelde middelen (grondstoffen, arbeidsmiddelen…):

 • 6 productielijnen (4 droog / 2 vloeibaar)
 • planning
 • personeel
 • heftrucks
 • verpakkingsmaterialen

Hoofdtaken: 

 • Controle aanwezigheid van het personeel
 • Zich verzekeren van de werking en beschikbaarheid van productielijnen en andere machines
 • Opvolgen van de planning: kwaliteit en hoeveelheid
 • Opvolgen van storingen en nemen van passende maatregelen
 • Zich verzekeren van de naleving van de richtlijnen/regels omtrent veiligheid, orde en netheid en verbeteringsvoorstellen doen
 • Regelmatig de ronde doen van de productielijnen: controleren van kwaliteit, productie, hoeveelheid, netheid, veiligheid
 • Ervoor zorgen dat de bestaande problemen/stilstanden correct worden afgehandeld door de operator, indien nodig helpen bij het oplossen en/of externe hulp inroepen (QC,…)
 • Zelfstandig courante technische pannes oplossen en indien nodig externe hulp inroepen in samenspraak met Production Manager
 • Controleren of de geproduceerde hoeveelheid overeenkomt met de verwachte snelheid van de lijn. Als dit niet het geval is, controleer dan of de opgetreden problemen zijn genoteerd.
 • Oproepen van de operatoren beantwoorden en bijstaan waar nodig
 • Ontvangen van bulkgrondstoffen en bepalen in welke silo te lossen, alsook toezien op de opvolging van de veiligheidsvoorschriften en installaties.
 • Ontvangst nieuwe medewerker (ook en vooral interim) en uitleg geven

Secundaire taken

 • Afwezig personeel laten vervangen en taken verdelen indien nodig
 • Dagelijkse briefing van de Production Manager
 • Zorgen voor de uitvoering van het preventief onderhoudsplan
 • Zorgen voor de naleving van de productieprocedure

Administratie (in overleg met Productieverantwoordelijke)

 • Opmaken en opvolgen van de dagplanning
 • Beheer van de leveringsbonnen (ontvangen, tekenen, archivering,…) en ingave van de hoeveelheden in SAP
 • Onderhoudsdocument (uitgevoerde werken op datum) invullen en opvolgen
 • Helpen bijhouden van de stock van technische onderdelen

Who are we looking for?

 • Technische kennis en vaardigheden
 • inzicht in pneumatica, elektriciteit, mechanica
 • interpreteren van elektrische schakelingen
 • ervaring met heftruck/reachtruck/hoogtewerker etc
 • Zeer goede Nederlands en Franse taalkennis
 • leidinggevende skills
 • flexibiliteit naar 2 ploegen

What do we offer?

 • Kans op vast bediendecontract
 • aantrekkelijk loonpakket inclusief extralegale voordelen
This position is open to everyone, regardless of gender.
Konvert Interim Vlaanderen VG.1537/BU 00134-406-20121024 20252-405-20220125 W.INT.534 KvK 56585969