ELECTROMÉCANICIEN AUTOMOBILE (H/F)

LOCATION Region Tournai
SECTOR Distribution, logistics and transport
CONTRACT Temporary with a chance of permanent employment
REFERENCE 2/104/202001981

PROFILE

Notre client de la région de Tournai est à la recherche d'un électromécanicien avec de très bonnes connaissances en électricité sur véhicules légers, poids-lourd, engin de chantier, etc.
Vous réparez les pannes électriques et vous lisez des schémas.

REQUIRED QUALIFICATIONS

Vous possédez d'excellentes connaissances en électricité.
Vous maîtrisez la lecture de plans.
Vous avez de bonnes bases d'anglais.
Une expérience dans l'étalonnage des tachygraphes est un atout.

JOBRELATED COMPETENCES

- Een onderhoudsploeg of een productie- of exploitatieteam technisch bijstaan

- Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren

- Monteren van onderdelen of stukken van de industriële of exploitatie-uitrusting volgens de machinevoorschriften, documentatie, ...

- Kosten en herstellingstermijnen inschatten en een kostenraming voor de interventie opmaken

- De componenten van defecte systemen identificeren, herstellen of vervangen (tandwielstellen, kogellagers, hydraulische verdelers, onderdelen van gestuurde processen, ...)

- Een storing in de installatie lokaliseren en technische oplossingen en herstellingsvoorwaarden bepalen

- De uitrusting wijzigen of aanpassen volgens de wettelijke of productievereisten (productiesnelheid, nieuwe producten, ...)

- Preventieve of correctieve onderhoudswerken organiseren, plannen en opvolgen

- De technische werking uitleggen aan klanten of gebruikers en hen begeleiden bij het in gebruik nemen van de installatie

- Een computer aansluiten op de uitrusting en storingen opsporen met behulp van geregistreerde programma's

- De opvolggegevens van interventies registreren en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst

- De industriële of exploitatie-uitrusting afstellen en de werking ervan controleren

OFFER

Un poste intéressant et varié en vue d'un long terme.

Konvert Interim Tournai

Rue Royale 36
7500 Tournai
+32 (0)69 87 50 91

Confirm your registration through the mail you received.

Tell us more about yourself! Complete your MyKonvert profile before you can apply.

share this vacancy
download this vacancy

New privacy policy


Before completing your file or submitting your application, we kindly ask you to accept our new Privacy Policy which enables us to better protect your data.

View our privacy policy