Land- en tuinbouwsector

Het corona virus heeft ook grote gevolgen voor de land- en tuinbouwsector. We verzamelen hieronder alle info en overlopen de nieuwe maatregelen

Seizoensarbeid

Activiteiten in de land – en tuinbouw zijn hoofdzakelijk seizoensgebonden. Gedurende bepaalde periodes in het jaar bestaat bijgevolg de nood om naast de reguliere arbeid bijkomende, tijdelijke en occasionele werknemers te werk te stellen. Deze piekmomenten worden opgevangen door het systeem van de gelegenheidsarbeid waarbij tijdelijke arbeidskrachten moeten beschikken over een gelegenheidsformulier, ook wel plukkaart genoemd.

Het grootste voordeel van gelegenheidswerk met een plukkaart is de verlaagde patronale RSZ-bijdrage . Opgelet, een werknemer mag niet als gelegenheidsarbeider werken in de land-of tuinbouwsector wanneer hij in de voorbije 180 dagen in een ander statuut in deze sectoren heeft gewerkt.

Voor de land en tuinbouwsector, met name PC 144 en 145, kunnen wij in het kader van gelegenheidsarbeid met plukkaarten ook uitzendkrachten tewerkstellen. Uitzendarbeiders mogen het aantal dagen van de sector niet overschrijden.
Heb je een dringende nood aan werkkrachten of wil je meer info. Contacteer dan onze kantoren.
Vind een kantoor

Maatregelen omwille van de corona-epidemie

De regering besliste om het mogelijk te maken om in 2020 een tweede plukkaart aan te vragen. Voor een gelegenheidsarbeider die zijn maximum aantal dagen voor 2020 heeft opgebruikt kan een nieuwe, tweede, plukkaart aangevraagd worden. Op deze manier wordt het maximum aantal dagen verdubbeld.
Als werkgever in de land- en tuinbouwsector kan je via deze manier gebruik maken van het voordelige stelsel van de gelegenheidsarbeid (systeem van plukkaarten) waarbij de bijdragen berekend worden op een forfaitair dagbedrag.

Concreet komt dit erop neer dat:

  • het maximum aantal dagen in de landbouw verhoogt van 30 naar 60
  • het maximum aantal dagen in de tuinbouw verhoogt van 65 naar 130

Voor alle verdere uitleg over dit stelsel verwijzen we naar de administratieve instructies van de RSZ.
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/socialsecuritycontributions/calculationbase/occasionals_agriculture_horticulture.html