TECHNICUS SPOORWERKEN (M/V)

LOCATION Region Leuven
CATEGORY Engineering
SECTOR Government services
CONTRACT Temporary with a chance of permanent employment
REFERENCE 7/808/201914327

PROFILE

Elke dag rijden er meer dan 4.000 treinen op ons spoornet. Enkel dankzij goed onderhouden sporen kunnen die treinen veilig en vlot op hun bestemming geraken. Als Technicus Bachelor spoorwerken ben je mee verantwoordelijk voor onderhouds- en vernieuwingswerken aan onze sporen en wissels.

Bij onderhoudswerken:
Controleer en inspecteer je onze installaties (sporen, wissels, overwegen, …) en hun omgeving (taluds, bermen, waterafvoer, …).
Meet, evalueer en stel je een diagnose van de staat van deze installaties, door middel van verschillende meettechnieken en analyseer je specifieke technische problemen aan het spoor.
Neem je actief deel aan onderhoudswerken en –interventies en controleer je de goede uitvoering.
Zie je toe op de naleving van de technische voorschriften en de veiligheidsmaatregelen.
Ben je mede verantwoordelijk voor de organisatie, de planning en de uitvoering van de onderhoudsinterventies (beheer van de ploeg, het gereedschap en de veiligheid).
Neem je deel aan de opmaak en de aanpassing van technische (controlefiches) en veiligheidsdocumenten en het bijwerken van databases (computertoepassingen).
Voer je toezicht uit op de goede uitvoering van de werken (door eigen personeel en/of door aannemers) en op de naleving van de (wettelijke en technische) voorschriften.

In het kader van vernieuwingswerken:
Ben je de rechterhand van de werfleider of ben je zelf werfleider van (kleinere) werken.
Werk je mee aan de voorbereiding, de planning en de realisatie van de (vernieuwings)werken.
Voer je toezicht uit op de goede uitvoering van de werken (door eigen personeel en/of door aannemers) en op de naleving van de (wettelijke en technische) voorschriften.
Zorg je ervoor dat de werken veilig worden uitgevoerd.
Doe je plaatsbezoeken en contrCarton oles te velde (opmetingen maken).
Sta je in voor de opmaak van diverse documenten (meetstaten, vorderingstaten, dagboek der werken, …).
Neem je deel aan werfvergaderingen en vervang je de werfleider indien nodig.

REQUIRED QUALIFICATIONS

- je hebt een bachelor diploma in één van volgende studiegebieden: architectuur, industriële wetenschappen en technologie of biotechniek
- je maart je de veiligheidsvoorschriften eigen en je past deze in alle situaties toe.
- je bent leergierig en gaat actief op zoek naar informatie
- je beschikt over een rijbewijs B of je bent bereid dit te behalen

JOBRELATED COMPETENCES

- Een industriële elektriciteitskast plaatsen en uitrusten

- Industriele verlichtingsinstallaties installeren en aansluiten

- Materiaal voor lage spanning plaatsen en aansluiten (schakelaars, stopcontacten, …)

- Tracés realiseren voor het doortrekken van kabels (muren doorboren, dichtplamuren, …)

- Verlichtingsinstallaties installeren en aansluiten

- Opgebouwde of ingebouwde kabelgoten en leidingen plaatsen

- Een diagnose stellen van storingen aan installaties en de defecte onderdelen herstellen

- De voortgang van de werkzaamheden en de uitvoering controleren

- De elektrische installatie in werking stellen en controles uitvoeren

- De kabels van industriële elektrische uitrusting aansluiten op machines, verlichtingspunten of stopcontacten

- De materialen kiezen en de voorraad grondstoffen en verbruiksgoederen aanleggen

OFFER

- boeiende en afwisselende job bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving
- talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden
- veel flexibiliteits zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen
- een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen

Konvert Interim Diest

Hasseltsestraat 55
3290 Diest
+32 (0)13 67 13 42

Confirm your registration through the mail you received.

Tell us more about yourself! Complete your MyKonvert profile before you can apply.

share this vacancy
download this vacancy

New privacy policy


Before completing your file or submitting your application, we kindly ask you to accept our new Privacy Policy which enables us to better protect your data.

View our privacy policy