MEDEWERKER MET SCHEIKUNDIGE OPLEIDING (M/V)

LOCATION Region Turnhout
CATEGORY Quality Control And Health And Safety
SECTOR Chemical, petrochemical and pharmaceutical
CONTRACT Fixed
REFERENCE 7/602/201914440

PROFILE

Voor een bedrijf met specialisatie ophaling, sortering, verwerking van afval zijn we op zoek naar een medewerker die instaat voor de acceptatie van gevaarlijk afval.
tot je taken behoren :
- controle en bijhorende administratie van binnenkomende gevaarlijke afvalstoffen
- het uitvoeren van controletesten en er op toezien dat het afval voldoet aan de acceptatievoorwaarden
- inschakeling in de brandinterventieploeg als interventieleider
daarom kijken we uit naar kandidaten met een wetenschappelijke achtergrond (scheikunde/chemie/techniek-Wetenschappen) die al enkele jaren werkervaring heeft

REQUIRED QUALIFICATIONS

- opleiding chemie/scheikunde/techniek-wetenschappen
- enkele jaren werkervaring
- oog voor veiligheid

JOBRELATED COMPETENCES

- Afvalverwerkers selecteren (industrieel afval, speciaal afval, ...)

- De aard en de conformiteit van de producten, de lozingen en het afval controleren of er de controle van superviseren

- Gegevens met betrekking tot hygiëne, veiligheid en milieu opvolgen en analyseren Veranderingen en verbeteringen aanbrengen

- Het hygiëne-, veiligheids- en milieuprogramma ontwikkelen De opbouw en de acties uitwerken

- Medewerkers vormen en bewust maken van hygiëne, veiligheid, milieu en risicopreventie

- Referentiesystemen, procedures en instructies voor hygiëne, veiligheid en milieu uitwerken of aanpassen De toepassing ervan controleren

- Reglementaire, functionele en operationele conformiteit van de producten, processen, installaties en apparatuur opvolgen en controleren

- Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...

- Storingen en niet-conformiteiten identificeren en analyseren, een diagnose stellen van de oorzaken en corrigerende acties preciseren

OFFER

- opleidingen (intern en extern worden voorzien)
- contract na een geslaagde interimperiode

Konvert Interim Turnhout

De Merodelei 95
2300 Turnhout
+32 (0)14 44 00 33

Confirm your registration through the mail you received.

Tell us more about yourself! Complete your MyKonvert profile before you can apply.

share this vacancy
download this vacancy

New privacy policy


Before completing your file or submitting your application, we kindly ask you to accept our new Privacy Policy which enables us to better protect your data.

View our privacy policy