Vacancy

DIENSTHOOFD JEUGDDIENST B1-3 ONBEPAALDE DUUR VOLTIJDS CONTRACTUEEL VERBAND (M/V)

Region Veurne
Fixed
Reference: 6/202/202235334

Function

Stad Veurne werft aan: Diensthoofd Jeugddienst - B1-3 – onbepaalde duur - Voltijds – contractueel verband.

De Jeugdconsulent (m/v) is het diensthoofd van de jeugddienst. Hij/zij bewaakt en coördineert het beleid voor kinderen en jongeren. Als inhoudelijk specialist adviseert hij/zij bij beslissingen die een impact hebben op de leefwereld van kinderen en jongeren. Als tussenpersoon garandeert hij/zij inspraak van kinderen en jongeren en overlegt met alle betrokken partijen. De Jeugdconsulent staat in voor de organisatie, de sturing en de uitvoering van het stedelijk jeugdaanbod en ondersteunt het particulier jeugdwerk.

Op gemeentelijk niveau ben je verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van een geïntegreerd lokaal jeugd –en preventiebeleid. Je formuleert beleidsvoorstellen, jaarplannen en werkingsverslagen op het vlak van jeugd, lokaal flankeren onderwijs, het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en preventiebeleid. Je coördineert de processen om de beleidsplannen uit te voeren. Je ondersteunt de werking van de EVA-vzw De Vleermuis.
In het werkveld overleg je met lokale en regionale actoren, ondersteunt de werking van de jeugdraad en de preventieraad en vertegenwoordigt de jeugddienst bij externe instanties.
Je coördineert de werking van de jeugddienst, maakt dossiers op voor het schepencollege en zorgt voor de afhandeling hiervan. Je bent het aanspreekpunt voor de Veurnse jongeren.

Interesse? Je solliciteert rechtstreeks via het formulier op https://jobs.veurne.be.
Je voegt deze documenten toe om jouw sollicitatie geldig te maken: CV, motivatiebrief, uittreksel uit het strafregister model 2 (maximum 3 maanden oud) en bachelordiploma.
Je kan je sollicitatie ook schriftelijk afgeven via College van burgemeester en schepenen, Stadskantoor De Seylsteen, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne. Dit kan per post of je geeft jouw documenten af aan het Onthaal.

Your profile

Houder zijn van een bachelordiploma, bij voorkeur in de richting sociaal-cultureel werk.

What do we offer?

Het gaat om een contract van onbepaalde duur.
Voltijdse tewerkstelling met een glijdend uurrooster van 38 uur per week. Omdat je verantwoordelijk bent voor het jeugdhuis, wordt verwacht dat je af en toe werkt op vrijdagavond en zaterdag.

 • Verloning volgens barema B1-3
 • Bruto voltijds maandloon bij 0 jaar anciënniteit: € 2.638,60€
 • Relevante beroepservaring voor de functie in de privésector of als zelfstandige wordt meegeteld voor de berekening van de administratieve anciënniteit. De aanstellende overheid beslist over de relevante beroepservaring.
 • Maaltijdcheques: 7,42 euro per gewerkte dag
 • Fietsvergoeding: 0,24 euro/kilometer
 • Hospitalisatieverzekering voor werknemers
 • Gunstige verlofregeling
 • Evenwichtige woon-werk balans
 • Voordelen bij GSD-V

Jobrelated competences

 • Animatiesessies organiseren of aanpassen naargelang het verloop van de dag
 • De animatieruimte klaarmaken Deelnemers tijdens de sessie begeleiden
 • De animatieruimte opruimen De voorraad van materiaal en uitrusting controleren en de tekorten aangeven
 • Gezondheidsbehoeften van kinderen tijdens een verblijf nagaan (lopende behandeling, ...) De toepassing van medische voorschriften controleren
 • Het materiële en technische beheer van locaties uitvoeren (bevoorrading, melden van storingen, werkzaamheden aanvragen, ...)
 • Klaarzetten en versieren van animatieruimtes volgens de thema's of evenementen (spektakel, jaarlijkse feesten , ...)
 • Informatieborden en displays van de activiteiten ontwerpen en opstellen
 • Moeilijkheden of problemen bij een kind herkennen Ingrijpen of de directeur en de ouders inlichten
 • Ouders informeren over werking van de organisatie Het activiteitenprogramma aan de kinderen voorstellen
 • Toezicht houden op het verloop van de activiteit en op het naleven van spelregels en omgangsregels
 • Toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van kinderen tijdens verblijven met overnachting (opstaan, slapen, wassen, ...) Helpen indien nodig
 • Uitwerken van of meewerken aan de uitwerking van animatieprogramma's
 • Voorstellingen met kinderen uitwerken (inhoud, maken van kostuums, repetities, ...) Voor publiek optreden

Is this the right job for you? Don't miss this opportunity and apply today!

Contact

Konvert Office Brugge

Smedenstraat 61 - 8000 Brugge

+32 50 34 77 90

brugge.office@konvert.be

Privacy policy


Before completing your file or submitting your application, we kindly ask you to accept our Privacy Policy which enables us to better protect your data.

View our privacy policy