Vacancy

TECHNISCH MEDEWERKER GROEN/VOLTIJDS /CONTRACTUEEL VERBAND/NIVEAU C1-3 (M/V)

Region Veurne
Fixed
Reference: 6/202/202158666

Function

Stad Veurne is op zoel naar een Technisch Medewerker Groen (m/v).

De technisch medewerker, met kennis van groen, volgt de uitvoering en opvolging van alle infrastructuur- en onderhoudswerken die in eigen beheer worden uitgevoerd.
De technisch medewerker vervult een ondersteunende en dienstverlenende functie voor de volledige uitvoerende technische dienst en voor de diverse organisaties en verenigingen en in het algemeen naar de bevolking toe.
Je zorgt mee voor het optimaal inzetten van de beschikbare middelen en materiaal teneinde een optimale uitvoering van de opdrachten te bewerkstelligen (logistiek), alsook verantwoordelijk voor goed onderhoud en beheer van materiaal. 

Interesse? Je solliciteert rechtstreeks via het formulier op de pagina www.veurne.be/vacatures en dit tot en met 27 april 2021.
Je voegt deze documenten toe om jouw sollicitatie geldig te maken: CV, Motivatiebrief, Uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud) en Diploma.


Je kan ook jouw sollicitatie schriftelijk afgeven via College van burgemeester en schepenen, Stadskantoor De Seylsteen, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne. Dit kan per post of je geeft jouw documenten af aan het Onthaal

Your profile

Diplomavoorwaarden

Houder zijn van een diploma middelbaar onderwijs.

Kennis van groen is een pluspunt. 

Rijbewijs B is een voorwaarde.

What do we offer?

Contract en uurrooster

Het gaat om een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling met een glijdend uurrooster van 38 uur per week.

Meerekenbare anciënniteit en verloning

Verloning volgens barema C1-3

Bruto voltijds maandloon bij 0 jaar anciënniteit:€ 1.965,88

Relevante beroepservaring voor de functie in de privésector of als zelfstandige wordt meegeteld voor de berekening van de administratieve anciënniteit. De aanstellende overheid beslist over de relevante beroepservaring.

Maaltijdcheques: 7,42 euro per gewerkte dag

Fietsvergoeding: 0,24 euro/kilometer

Hospitalisatieverzekering voor werknemers

Gunstige verlofregeling

Voordelen bij GSD-V

Jobrelated competences

  • Documenten voor de opvolging en het beheer van het personeel opmaken en actualiseren (sociale overzichtstabellen, salaristabellen, planning van vakanties, ...)
  • Individuele dossiers van werknemers opvolgen en updaten De wettelijke aangifte indienen
  • Nieuwe werknemers verwelkomen en hun integratie bevorderen
  • Personeel inlichten over sociaal recht en specifieke kenmerken van de organisatie

Is this the right job for you? Don't miss this opportunity and apply today!

Contact

Konvert Office Brugge

Smedenstraat 61 - 8000 Brugge

+32 50 34 77 90

brugge.office@konvert.be

Privacy policy


Before completing your file or submitting your application, we kindly ask you to accept our Privacy Policy which enables us to better protect your data.

View our privacy policy