Vacancy

ADJUNCT-PREVENTIEADVISEUR (NIVEAU 2) (M/V)

Region Veurne
Fixed
Reference: 6/202/202122594

Function

Brandweer Westhoek is op zoek naar 1 adjunct-preventieadviseur (niv. 2) voor de zonale administratie niveau B1-B3 in contractueel dienstverband met een voltijds (38u/week) contract voor onbepaalde duur.
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je assisteert de hoofdpreventieadviseur, belast met de leiding van de interne dienst, in het uitstippelen, implementeren, opvolgen en bijsturen van het veiligheids- en welzijnsbeleid. Je zorgt voor de praktische uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dynamisch risicobeheersingssysteem.
 
Je takenpakket bestaat bijgevolg uit de praktische uitvoering van “CODEX Hoofdstuk II. De opdrachten van de interne dienst”. Hiervoor word je bijgestaan door lokale adjunct-preventieadviseurs en “adjunct-preventieadviseurs interventie” die rechtstreeks rapporteren aan jou. Deze adjuncten stuur je aan met uitgewerkte en afgelijnde taken waarbij je instaat voor opvolging en bijsturing. De adjuncten kunnen verder binnen hun kennisdomein ingezet worden onder de vorm van (al dan niet tijdelijke) werkgroepen opdrachten om te zetten naar praktisch tools, steeds onder leiding en verantwoordelijkheid van jou.
 
Je zorgt voor vlotte interne communicatie, implementatie en opvolging van preventiemaatregelen en rapporteert aan de hoofd preventieadviseur.

! De kandidaturen worden ten laatste op 31 mei 2021 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, 8670 Koksijde per post of via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be !

Your profile

BIJZONDERE AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • Houder zijn van een diploma op bachelorniveau of gelijkgesteld
 • In het bezit zijn van het getuigschrift preventieadviseur niveau 2 of hoger
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.


SELECTIEPROCEDURE
Een vergelijkende selectieprocedure die bestaat uit volgende proeven:

 1. Een eliminerend assessment uitgevoerd door de extern selectiedeskundige. Enkel kandidaten die de vermelding 'geschikt' krijgen worden toegelaten tot het interview. Dit vindt onder voorbehoud plaats op 11, 15, 17 of 18 juni 2021.
 2. Een schriftelijke opdracht waarin de kennis en de vaardigheden van de functie worden afgetoetst. Dit vindt onder voorbehoud plaats op 29 juni 2021.
 3. Een interview waar er gepeild wordt naar de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en Brandweer Westhoek. Dit vindt onder voorbehoud plaats op 23 of 25 augustus 2021.


De kandidaten worden als geslaagd beschouwd indien zij slagen in het eliminerend assessment en meer dan 50% halen in de schriftelijke opdracht en het interview. De best gerangschikte kandidaat wordt op juryadvies voorgedragen aan het zonecollege en de zoneraad. De overige geslaagde kandidaten worden in volgorde van hun resultaat op de wervingsreserve geplaatst.

! De kandidaturen worden ten laatste op 31 mei 2021 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, 8670 Koksijde per post of via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be !

What do we offer?

Een voltijds contract van onbepaalde duur volgens de overheidsbarema’s aangevuld met:

 • Maaltijdcheques
 • Fietsvergoeding
 • Tussenkomst openbaar vervoer
 • Vergoeding woon-werkverkeer
 • Hospitalisatieverzekering
 • 2de pensioenpijler
 • Relevante ervaring uit de privésector en/of als zelfstandige: max. 10j. meeneembaar voor geldelijke anciënniteit.

 
INTERESSE?
Meer informatie en een functiebeschrijving kan je krijgen op jobs.brandweerwesthoek.be 

De kandidaturen worden ten laatste op 31 mei 2021 gericht aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, Zeelaan 37, 8670 Koksijde per post of via e-mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be.
 
Een volledige kandidatuur omvat

 • een sollicitatiebrief
 • een volledig en recent C.V.,
 • recent (< 3 maanden op 31 mei 2021) uittreksel uit het strafregister (595 - algemeen model)
 • een kopie van het gevraagde diploma
 • een kopie van het rijbewijs B
 • een kopie van het getuigschrift preventieadviseur 2 of hoger


OPGELET!  kandidaturen die niet volledig zijn op 31 mei 2021 worden niet weerhouden.

Jobrelated competences

 • Gegevens met betrekking tot hygiëne, veiligheid en milieu opvolgen en analyseren Veranderingen en verbeteringen aanbrengen
 • Het hygiëne-, veiligheids- en milieuprogramma ontwikkelen De opbouw en de acties uitwerken
 • Medewerkers vormen en bewust maken van hygiëne, veiligheid, milieu en risicopreventie
 • Referentiesystemen, procedures en instructies voor hygiëne, veiligheid en milieu uitwerken of aanpassen De toepassing ervan controleren
 • Storingen en niet-conformiteiten identificeren en analyseren, een diagnose stellen van de oorzaken en corrigerende acties preciseren
 • Reglementaire, functionele en operationele conformiteit van de producten, processen, installaties en apparatuur opvolgen en controleren
 • Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...

Is this the right job for you? Don't miss this opportunity and apply today!

Contact

Konvert Office Brugge

Smedenstraat 61 - 8000 Brugge

+32 50 34 77 90

brugge.office@konvert.be

Privacy policy


Before completing your file or submitting your application, we kindly ask you to accept our Privacy Policy which enables us to better protect your data.

View our privacy policy