Vacancy

KWALITEITSCOÖRDINATOR WZC TER LINDEN /B1-3/ONBEPAALDE DUUR/VOLTIJDS/CONTRACTUEEL VERBAND (M/V)

Region Veurne
Fixed
Reference: 6/202/202115800

Function

Stad Veurne is op zoek naar een Kwaliteitscoördinator (m/v) voor WZC Ter Linden.

De kwaliteitscoördinator wonen, zorg en leven organiseert het werk binnen WZC Ter Linden, ter ondersteuning van de directeur bij het operationele beheer van de instelling. Het betreft een staffunctie. Hij/zij waakt over een efficiënte en billijke werkverdeling en gebruik van het werkmaterieel, met aandacht voor de kwaliteit. Hij/zij waakt over een correcte uitvoering van de opdrachten.

Interesse? Je solliciteert rechtstreeks via het formulier op de pagina www.veurne.be/vacatures en dit tot en met 21 april 2021.
Je voegt deze documenten toe om jouw sollicitatie geldig te maken: CV, Motivatiebrief, Uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud) en Diploma.


Je kan ook jouw sollicitatie schriftelijk afgeven via College van burgemeester en schepenen, Stadskantoor De Seylsteen, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne. Dit kan per post of je geeft jouw documenten af aan het Onthaal

Your profile

Houder zijn van een bachelordiploma verpleegkunde of een bachelordiploma in een zorg-of welzijnsdomein.

What do we offer?

Contract en uurrooster

Het gaat om een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling met een glijdend uurrooster van 38 uur per week.

Meerekenbare anciënniteit en verloning

Verloning volgens barema B1-3

Bruto voltijds maandloon bij 0 jaar anciënniteit: € 2.509,94

Relevante beroepservaring voor de functie in de privésector of als zelfstandige wordt meegeteld voor de berekening van de administratieve anciënniteit. De aanstellende overheid beslist over de relevante beroepservaring.

Maaltijdcheques: 7,42 euro per gewerkte dag

Fietsvergoeding: 0,24 euro/kilometer

Hospitalisatieverzekering voor werknemers

Gunstige verlofregeling

Voordelen bij GSD-V

Jobrelated competences

  • De dienstverlening organiseren (maaltijden, schoonmaak, ...) De toepassing van procedures controleren
  • De activiteiten van een team coördineren
  • De financiële middelen van de organisatie, instelling of onderneming beheren
  • De organisatie vertegenwoordigen en communicatieacties voeren bij actoren van het sociaal-economisch veld
  • De werking van de organisatie organiseren
  • Een activiteitenverslag van een organisatie, instelling of onderneming opstellen Een vooruitgangstraject opstellen
  • Informatie over reglementen, technische evoluties en de resultaten van de activiteiten, ... meedelen en uitwisselen met verschillende instanties
  • Het onderhoud van het patrimonium van de organisatie (gebouwen, uitrusting, ...) controleren en organiseren (onderhoud, opvolging van de werken, ...)
  • Toezicht houden op het personeelsbeleid van de organisatie (lonen, opleidingen, aanwervingen, …)

Is this the right job for you? Don't miss this opportunity and apply today!

Contact

Konvert Office Brugge

Smedenstraat 61 - 8000 Brugge

+32 50 34 77 90

brugge.office@konvert.be

Privacy policy


Before completing your file or submitting your application, we kindly ask you to accept our Privacy Policy which enables us to better protect your data.

View our privacy policy