Vacancy

UITBATER // WINKEL // SOCIALE SECTOR (M/V)

Region Roeselare - Izegem
Fixed
Reference: 6/201/202201622

Function

Voor onze partner, zijn wij op zoek naar een versterking van het team, in een winkeluitbater voor een winkel in de sociale sector in Torhout. Je wordt de eindverantwoordelijke voor het dagdagelijkse reilen en zeilen van deze winkel. Samen met je collega werkbegeleider-coach sta je in voor de organisatie van de winkel, de opvolging en begeleiding van doelgroep medewerkers, de verkoop en de opvolging van de resultaten. De winkelwerking bestaat uit enerzijds de organisatie van de verkoop van tweedehands materiaal en anderzijds de organisatie van een café.

Belangrijk: Je komt terecht in een organisatie en sector in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten dan ook een positief ingesteld iemand met veel ‘goesting’ die zich als een echte “ambassadeur” opstelt.

Als eindverantwoordelijke van de winkel sta je onder andere in voor:  

 1. Begeleiding en coaching van de doelgroep medewerkers
 • Je bent verantwoordelijk voor de coaching van medewerkers in functie van competentieversterking, groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.
   • Inschatting van gedrag, motivatie, vaardigheden, competenties en mogelijkheden.
   • Medewerkers in hun dagdagelijks functioneren begeleiden en ondersteunen (zowel mensgericht als resultaatsgericht) in functie van de doelstellingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en opvolging van coaching trajecten van de doelgroep medewerkers volgens de afgesproken kaders
   • Het organiseren, houden en opvolgen van:
   • Intake- en selectiegesprekken
   • Functionering- en evaluatiegesprekken
   • Persoonlijke ontwikkelingsplannen
   • Het aanpakken van individuele werk gerelateerde vraagstukken van doelgroep medewerkers
   • Je voert gesprekken met doelgroep medewerkers en indien nodig leg je contact met internen (vb. HR) en/of externen (vb. partners).
   • Je staat in voor de administratieve opvolging en het beheer van de tewerkstellingstrajecten volgens de afgesproken procedures en instrumenten.
   • In functie van deze trajecten onderhoud je actief contacten met doorverwijzers

 

 1. Planning & organisatie

Je bent verantwoordelijke voor:

 • De organisatie en optimalisatie van de winkelprocessen:
   • Efficiënt aanvullen van de winkel
   • Het commercieel beleid (binnen een afgesproken kader) vormgeven binnen de eigen winkel
   • Klantgericht handelen
   • Technische leiding over heel het magazijn, (dus over de verkochte goederen, de binnengebrachte goederen en de stock), kortom, een uitmuntend magazijnbeheer organiseren.
 • . De organisatie van het café in jouw winkel:
   • Commerciële invulling geven van het concept in samenspraak met directie
 • De opmaak en opvolging van bezetting:
   • Opvolging en registratie van aanwezigheden, minimumbezetting, verlofaanvragen…
   • Neemt initiatief omtrent bijsturingen in de bezetting
 • Correcte financiële rapportering en opvolging van jouw winkel
   • Correct uitvoeren van de kassa instructies
   • Correct uitvoeren van administratie hierrond

 

 1. Samenwerking en afstemming binnen en buiten de organisatie
 • Je bent verantwoordelijk voor de samenwerking en het overleg binnen het eigen team.
 • Je zorgt voor de afstemming met andere teams volgens de afgesproken werkwijzen.
 • Je rapporteert aan de directie.
 • Je verzorgt externe lokale contacten, lokale vertegenwoordiging van de organisatie in samenspraak met directie.

Your profile

Praktisch:

 • Ofwel bachelor commercieel diploma met sterke (ped)agogische interesse/feeling/ervaring ofwel bachelor met (ped)agogische scholing (maatschappelijk werk, opvoeder,…) en sterke commerciële interesse/feeling/ervaring ofwel gelijkwaardig door sterke ervaring
 • Ervaring in een commerciële omgeving is een pluspunt
 • Ervaring werkbegeleiding van mensen met een laag scholingsniveau en lange werkloosheidsduur is een pluspunt
 • Bereid zijn om praktisch werk te doen samen met doelgroep medewerkers

Belangrijke competenties:

 • Organisatorische vaardigheden
 • Coachende Leiderschapsvaardigheden
 • Teamspeler
 • Positieve ingesteldheid en respect ten aanzien van collega’s en doelgroep medewerkers
 • Administratieve vaardigheden
 • Commerciële feeling en klantgerichte ingesteldheid
 • Kennis en/of ervaring als leidinggevende van een winkel
 • Kennis van organisatie van de goederenstroom in een winkel

 Kennis van:

 • tewerkstellingsstatuten en sociale kaart
 • motivatie-  en coaching technieken

What do we offer?

 • Een heel gevarieerde job met een mogelijke snelle opstart.
 • Werken in de sociale sector, voor een bepaalde doelgroep.
 • Een heuse meerwaarde betekenen voor deze doelgroep.
 • Een mooie verloning zal worden voorzien voor jou.
 • Een job op lange termijn.

Je komt terecht in een organisatie in volle ontwikkeling en kan mee de bakens uitzetten voor de toekomst van onze organisatie. Wij verwachten dan ook een positief ingesteld iemand met veel ‘goesting’.

Jobrelated competences

 • De activiteiten van een team coördineren
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …) De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ....
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren
 • Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een handelingsplan voorstellen
 • Specifieke doelgroep: Analfabetisme, laaggeletterdheid
 • Specifieke doelgroep: Psychologische moeilijkheden
 • Specifieke doelgroep: Sociaal-emotionele moeilijkheden
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen

Is this the right job for you? Don't miss this opportunity and apply today!

Contact

Konvert Office Roeselare

Westlaan 13 - 8800 Roeselare

+32 51 24 16 96

roeselare.office@konvert.be

Privacy policy


Before completing your file or submitting your application, we kindly ask you to accept our Privacy Policy which enables us to better protect your data.

View our privacy policy